Overleg

De vergaderingen van de CRO luchthaven Hoogeveen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u dit aangeven via een mail naar info@crohoogeveen.nl. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht kunt u dit vooraf aan de secretaris doorgeven via info@crohoogeveen.nl.

De volgende vergadering van de commissie is op dinsdag 9 april 2024 om 19:00 uur (verplaatst van 11 maart 2024). (locatie De Magneet, Grote Beer 20, 7904 LW Hoogeveen).

Klik hier voor de overlegstukken.
Klik hier voor de vastgestelde overlegverslagen.

Vergaderschema 2024 volgt.