Overleg

De vergaderingen van de CRO luchthaven Hoogeveen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u dit aangeven via een mail naar info@crohoogeveen.nl. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht kunt u dit vooraf aan de secretaris doorgeven via info@crohoogeveen.nl.

De eerst volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 28 november 2023, aanvang 19:30 uur (locatie De Magneet, Grote Beer 20, 7904 LW Hoogeveen).

Klik hier voor de overlegstukken.
Klik hier voor de vastgestelde overlegverslagen.

Vergaderschema 2023 (onder voorbehoudt van wijzigingen):
Dinsdag 21 februari 2023 van 19:30 uur tot 21:30 uur.
Dinsdag 30 mei 2023 van 19:30 uur tot 21:30 uur (geannuleerd).
Dinsdag 26 september 2023 van 19:30 uur tot 21:30 uur (geannuleerd).
Dinsdag 28 november 2023 van 19:30 uur tot 21:30 uur.