Stichting

Omdat de CRO Hoogeveen geen zelfstandig rechtspersoon is, is de Stichting ter Ondersteuning van de CRO Hoogeveen opgericht.

De Stichting heeft als doel:

  • het ondersteunen van de CRO luchthaven Hoogeveen, zoals deze is ingesteld op grond van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen, welke verordening is vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe op 21-05-2010;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk houdt dit in, dat de Stichting zich bezig houdt met de financiƫle ondersteuning en afhandeling van zaken. De CRO Hoogeveen is vakinhoudelijk verantwoordelijk

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de voorzitter en secretaris van de CRO luchthaven Hogeveen aangevuld met een penningmeester (de heer J.A. Oostmeijer).