Melding

Meldingen

Meldingen dan wel vragen worden in samenwerking met de luchthaven afgehandeld. Een klacht kan rechtstreeks naar de luchthaven gedaan worden. De havenmeester handelt de melding af en stelt de secretaris van de CRO Hoogeveen op de hoogte. Mocht blijken dat een klacht onvoldoende afgehandeld kan worden/is, dan wordt deze doorgestuurd naar het bevoegd gezag. In het geval dit starten en landingen betreft (zgn. landzijdige aspecten) zal dit de provincie Drenthe zijn. In geval van vliegen en veiligheid (zgn. luchtzijdige aspecten) zal de klacht neergelegd worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Luchtvaartpolitie. 

In sommige gevallen is het handig om eerst te kijken waar, wanneer en welk toestel ergens vliegt. Dit kan op de volgende sites: www.flightradar24.com of https://globe.adsbexchange.com.

Ook wordt hieronder aangegeven hoe de toestellen rondom het vliegveld moeten vliegen als ze willen landen dan wel vertrekken.

Klik hier om een melding/klacht in te dienen bij de luchthaven.

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om bij vragen de vergadering van de CRO luchthaven Hoogeveen te bezoeken. 


Informatie vliegroute Hoogeveen

Uitleg over het circuit: Het circuit (gele lijnen) wordt vanuit het noorden in het midden aangevlogen. De hoogte waarop het circuit moet worden gevlogen is 700 ft. (210 meter) boven het grondoppervlak, waarbij aan het eind van de noordelijke lange gele lijn wordt gedaald, zodat men naar het dwars stuk op 500 ft (150 meter) zit, op het korte dwars stuk daalt men verder en draait dan in naar final (het laatste rechte stuk voor de landing) Het circuit kan zowel linksom als rechtsom worden gevlogen, dit is afhankelijk van de wind. Vliegtuigen landen als het kan zoveel mogelijk tegen de wind in. Het gebied binnen de gele lijnen wordt het circuit gebied genoemd. Wettelijk gezien mogen vliegtuigen binnen dat gebied het circuit vliegen, maar in de praktijk zullen de meesten over de gele lijn vliegen Bij het opstijgen en het verlaten van het circuit, moet men op de korte gele lijn het circuit verlaten.