Leden

Dhr. J. Stavast

De heer J. Stavast vertegenwoordigt de exploitant van het vliegveld, Stichting Vliegveld Hoogeveen. Voor de orde en veiligheid op het luchtvaartterrein is de havenmeester verantwoordelijk, die hierin wordt bijgestaan door een aantal assistent-havenmeesters.

Dhr. W.J.M. Brock

De heer W.J.M. Brock vertegenwoordigt de gebruikers (diverse bedrijven en verenigingen) van het vliegveld.

Dhr. H. Driessen

De heer H. Driessen vertegenwoordigt de omwonenden. De omwonenden worden altijd vertegenwoordigd door iemand die aangesloten is bij een bewonersorganisatie en die zodoende ook als vertegenwoordiger kan optreden.

Dhr. F. Snippe

De heer F. Snippe vertegenwoordigt diverse natuur- en milieuorganisaties (IVN Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drents Landschap).

Dhr. D. Reneman

De heer D. Reneman, de wethouder die verantwoordelijk is voor verkeer en vervoer, vertegenwoordigt de gemeente Hoogeveen.

Vacant

De positie van vertegenwoordiger van de omliggende bedrijven is vacant.