Doel en taken

De CRO luchthaven Hoogeveen heeft een platform- en adviesfunctie. 

Op dit platform kunnen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de omgeving (omwonenden, maar ook milieu- en natuurorganisaties) overleggen over diverse onderwerpen. De informatie die tijdens een overleg aan de orde komt zal ook bekend gemaakt worden aan de bevolking in de omgeving van de luchthaven.  In haar adviesfunctie kan de Commissie het bevoegd gezag adviseren over (de wijze van uitoefening van toezicht op) het Luchthavenbesluit. 

Klachten dan wel vragen worden in samenwerking met de luchthaven afgehandeld. Een klacht kan rechtstreeks naar de luchthaven gedaan worden (zie voor gegevens onder het kopje Links onder aan de pagina). De havenmeester handelt de klacht af en stelt de secretaris van de CRO Hoogeveen op de hoogte. Mocht blijken dat een klacht onvoldoende afgehandeld kan worden/is, dan wordt deze doorgestuurd naar het bevoegd gezag. In het geval dit starten en landingen betreft (zgn. landzijdige aspecten) zal dit de provincie Drenthe zijn. In geval van vliegen en veiligheid (zgn. luchtzijdige aspecten) zal de klacht neergelegd worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Luchtvaartpolitie. 

In sommige gevallen is het handig om eerst te kijken waar, wanneer en welk toestel ergens vliegt. Dit kan op de volgende sites: www.flightradar24.com of https://globe.adsbexchange.com.

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om bij vragen de vergadering van de CRO Hoogeveen te bezoeken. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd via de site en de gemeentelijke pagina in de lokale krant.

Naast bovengenoemde taken is de Commissie verplicht om jaarlijks een werkplan en begroting voor het komende kalenderjaar op te stellen en een verslag op te maken over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.