Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen

Luchthaven Hoogeveen is een luchthaven van Regionale betekenis.

De luchthaven valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe.  

De Provinciale Staten heeft voor Hoogeveen de Commissie Regionaal Overleg (CRO) ingesteld via een verordening. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR97217

Alle betrokken partijen (luchtvaartpartijen, gemeente, natuur- en milieuorganisatie en omwonenden) zijn vertegenwoordigd in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO luchthaven Hoogeveen).

ACTUEEL

De volgende vergadering van de commissie is gepland op 5 juli as. om 20.00 uur

Deze vergadering zal plaatsvinden in de brasserie op het vliegveld, Plesmanstraat 2 te Hoogeveen.                       

De vergadering is openbaar, in verband met de beschikbare ruimte wordt aanmelden gewaardeerd.

Aanmelden kan met een mail aan de secretaris: info@crohoogeveen.nl   
Aanstaande vrijdag 17 juni 2022 wordt er op nagenoeg elk vliegveld in Nederland gevlogen tot zonsondergang.

Ook vliegveld Hoogeveen doet hier aan mee. Op deze vrijdag kan er dus 's avonds gevlogen worden terwijl dit niet gebruikelijk is. 

Het vliegen tot zonsondergang is toegestaan binnen de regels van het vliegveld. 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de havenmeester en/of de secretaris van de commissie. 

De afhandeling zal plaatsvinden volgens de procedure vermeld onder meldingen op deze site.