Wet en regelgeving

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO luchthaven Hoogeveen) is op grond van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen van de provincie Drenthe (nr. 46 van 2010) op 1 augustus 2011 ingesteld. Het Luchthavenbesluit is sinds januari 2012 van toepassing op de luchthaven Hoogeveen. Op 15 oktober 2012 is de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen in werking getreden. De verordening is door de Provinciale Staten van Drenthe vastgesteld. De wettelijke grondslag ervan is gelegen in de Wet Luchtvaart, artikel 8.58 en 8.59.