Bestuur

Mevr. M.F.V. Damsma

Voorzitter

Mevrouw M.F.V. Damsma is per 1 februari 2020 benoemd tot voorzitter van de CRO luchthaven Hoogeveen. De voorzitter van de CRO luchthaven Hoogeveen wordt door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe benoemd voor een periode van 4 jaar en is 1 keer herbenoembaar.

Mevr. A.G. Zijlstra

Secretaris

Mevrouw A.G. Zijlstra is secretaris van de CRO luchthaven Hoogeveen. Zij geeft secretariële ondersteuning aan de leden van de Commissie en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling. Daarnaast bereidt ze de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Hoogeveen.