Leden

De heer J. Stavast vertegenwoordigt de exploitant van het vliegveld, Stichting Vliegveld Hoogeveen. Voor de orde en veiligheid op het luchtvaartterrein is de havenmeester verantwoordelijk, die hierin wordt bijgestaan door een aantal assistent-havenmeesters.

De heer W.J.M. Brock vertegenwoordigt de gebruikers (diverse bedrijven en verenigingen) van het vliegveld.

De heer H. Driessen vertegenwoordigt de omwonenden. De omwonenden worden altijd vertegenwoordigd door iemand die aangesloten is bij een bewonersorganisatie en die zodoende ook als vertegenwoordiger kan optreden.

De heer F. Snippe vertegenwoordigt diverse natuur- en milieuorganisaties (IVN Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drents Landschap).

De heer E. Giethoorn, de wethouder die verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid, vertegenwoordigt (tijdelijk) de gemeente Hoogeveen.

De positie van vertegenwoordiger van de omliggende bedrijven is vacant.