Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO luchthaven Hoogeveen) is een onafhankelijk overlegorgaan met vertegenwoordigers van luchtvaartpartijen, gemeente, natuur- en milieuorganisatie, omwonenden en omliggende bedrijven.

Luchthaven Hoogeveen is een luchthaven van regionale betekenis en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe.

De Provinciale Staten heeft voor Hoogeveen de CRO luchthaven Hoogeveen ingesteld.

Op deze website vindt u meer informatie over de CRO luchthaven Hoogeveen en de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen.

Het eerst volgende overleg van de CRO luchthaven Hoogeveen is op dinsdag 26 september 2023, aanvang 19:30 uur (locatie: Brasserie de Basis, Plesmanstraat 4 te Hoogeveen).

ACTUEEL

De volgende vergadering van de commissie is gepland op dinsdag 26 september 2023 om 19:30 uur

Deze vergadering zal plaatsvinden in de brasserie op het vliegveld, Plesmanstraat 4 te Hoogeveen.                       

De vergadering is openbaar, in verband met de beschikbare ruimte wordt aanmelden gewaardeerd.

Aanmelden kan met een mail aan de secretaris: info@crohoogeveen.nl.